Informace pro občany

Sběrný dvůr - provoz a pravidla

Zveřejněno: středa 20. srpen 2014

Sběrný dvůr a areál "Šutrák" je otevřen vždy v sobotu v týdnu, kdy proběhl svoz komunálního odpadu.
Šutrák od 8-10 h, sběrný dvůr 10-12 h. Mimo tyto hodiny zde není možné odpad odkládat.

 

Do areálu Šutrák je povoleno vozit odpad, který časem zetlí, nebo bude v květnu spálen.

Dřevo, větve, roští, listí, tráva apod. Odpad musí být biologického původu bez příměsí barev, laků a podobných chemických látek!!!

Odpad je nutné odkládat na vyhrazené místo. Areál má pronajatý motoristický klub, který se postaral o pořádek a organizuje zde autokrosové závody.

 

Do sběrného dvora je možné odvážet velkoobjemový odpad, který se nevejde do popelnic na komunální odpad. Dále je zde možné odložit do vyhrazeného kontejneru železný šrot. Nepatří sem nebezpečný odpad, který je sbírán na jaře a na podzim před OU. Stavební odpad je zde možné odložit pouze v omezené míře. Odvoz většího množství jakéhokoliv odpadu si musí každý občan zařídit sám.

.

Nový územní plán obce

Zveřejněno: středa 17. září 2014

Práce na novém územním plánu obce.

V současné době probíhají přípravné práce na novém územním plánu Obce Kosice. Žádáme proto občany, kteří mají k současnému zařazení svých pozemků nějaké připomínky, aby se s nimi obraceli na Obecní úřad Kosice. Tyto žádosti pak budou případně zapracovány do nového ÚP Kosice.

Příklad: Mělo by tam být označení pozemku (-ů), kterých se žádost týká (č.parcely/parcel), uvedena současná funkce (skutečná, nejen ta zapsaná v katastru) a požadovaná budoucí funkce (klidně i vlastními slovy - "chci tam zahradu", postavit rodinný dům/garáž" apod., my už funkci dle ÚP přiřadíme). Předpokládám, že většina žádostí bude mít tento charakter. Ale mohou být samozřejmě i "nadčasové" náměty obecné, kde lidi nesledují jen vlastní pozemky.“

.

Poplatky 2015

Zveřejněno: pondělí 26. leden 2015

Obecní úřad Kosice stanovil výši poplatků na rok 2015. Poplatky je možné uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo převodem z účtu.

.

Číst dál: Poplatky 2015

Podkategorie