Poplatky na rok 2011

Zveřejněno: úterý 1. únor 2011

Výše poplatků na rok 2011:

 

Popelnice chalupáři:  650,- Kč za popelnici (svoz od 28.4. do 13.10.-každých 14 dní)

Stočné chalupáři:       100,- Kč za osobu

 

 

Popelnice - svoz 1x za měsíc:     650,- Kč

Popelnice - svoz 1x za 14 dní:  1200,- Kč

Stočné za osobu:                          350,- Kč

 

 

Sazba poplatku za psa:

za prvního:  60,- Kč, každý další 100,- Kč.

důchodce:

za prvního:  30,- Kč, každý další   60,- Kč

 

Obec Kosice má účet u České spořitelny a.s.

 

číslo účtu : 1080827319

kód banky : 0800

 

Variabilní symbol: rok a číslo popisné, příklad :

VS: 2011106 (rok 2011 a č.p. 106), nebo 20111 (rok 2011 a č.p.1)

       

 

POZOR !!!

 

V případě platby převodem z účtu  je nutné zajít na obecní  úřad pro známku na popelnici.

Platbu je nutné provést do konce února, aby bylo možné vyzvednout známku na popelnici do prvního březnového svozu- 3. března. Od tohoto termínu nebudou sváženy popelnice, které nemají známku na rok 2011!

 

DOPORUČUJEME!!!

Ihned po zakoupení známku nalepit. V loňském roce se stalo, že mnoho lidí si známku zakoupilo, ale nenalepilo. Popelnice jim nebyla svezena.

.