Poplatky na rok 2012

Zveřejněno: úterý 17. leden 2012

Poplatky na rok 2012

platba převodem z účtu

Obec Kosice má účet u České spořitelny a.s.

číslo účtu : 1080827319
kód banky : 0800

Variabilní symbol: rok a číslo popisné, příklad :
VS: 2012106 (rok 2012 a č.p. 106), nebo 20121 (rok 2012 a č.p.1)

V případě platby z účtu je skoro vždy možné napsat vzkaz pro příjemce, takže napište:

Poplatek (jméno) a druh poplatku (x ...popelnice, x ...stočné, x.... pes).

Výše poplatků na rok 2012:

STOČNÉ

Osoba bydlící v obci........................ 350,-Kč/os.
(není podstatné trvalé přihlášení)             

Ostatní (chalupáři)  …...................... 100,-Kč/os.


POPELNICE

Svoz 1x za 14 dní …..............1250,- Kč za popelnici
Svoz 1x za měsíc ….................700,- Kč za popelnici
Svoz 1x za 14 dní(chalupáři)...700,- Kč za popelnici (svoz od 26.4. - 11.10.-každých 14 dní)

PES

Za prvního:  60,- Kč, každý další 100,- Kč.

Důchodce:
Za prvního:  30,- Kč, každý další   60,- Kč


POZOR !!!

V případě platby převodem z účtu  je nutné zajít na obecní  úřad pro známku na popelnici.
Platbu je nutné provést do konce února, aby bylo možné vyzvednout známku na popelnici do prvního březnového svozu- 1. března. Od tohoto termínu nebudou sváženy popelnice, které nemají známku na rok 2012!

DOPORUČUJEME!!!
Ihned po zakoupení známku nalepit na popelnici.

.