Informace pro občany

Poplatky na rok 2012

Zveřejněno: úterý 17. leden 2012

Poplatky na rok 2012

platba převodem z účtu

Obec Kosice má účet u České spořitelny a.s.

číslo účtu : 1080827319
kód banky : 0800

Variabilní symbol: rok a číslo popisné, příklad :
VS: 2012106 (rok 2012 a č.p. 106), nebo 20121 (rok 2012 a č.p.1)

V případě platby z účtu je skoro vždy možné napsat vzkaz pro příjemce, takže napište:

Poplatek (jméno) a druh poplatku (x ...popelnice, x ...stočné, x.... pes).

Výše poplatků na rok 2012:

STOČNÉ

Osoba bydlící v obci........................ 350,-Kč/os.
(není podstatné trvalé přihlášení)             

Ostatní (chalupáři)  …...................... 100,-Kč/os.


POPELNICE

Svoz 1x za 14 dní …..............1250,- Kč za popelnici
Svoz 1x za měsíc ….................700,- Kč za popelnici
Svoz 1x za 14 dní(chalupáři)...700,- Kč za popelnici (svoz od 26.4. - 11.10.-každých 14 dní)

PES

Za prvního:  60,- Kč, každý další 100,- Kč.

Důchodce:
Za prvního:  30,- Kč, každý další   60,- Kč


POZOR !!!

V případě platby převodem z účtu  je nutné zajít na obecní  úřad pro známku na popelnici.
Platbu je nutné provést do konce února, aby bylo možné vyzvednout známku na popelnici do prvního březnového svozu- 1. března. Od tohoto termínu nebudou sváženy popelnice, které nemají známku na rok 2012!

DOPORUČUJEME!!!
Ihned po zakoupení známku nalepit na popelnici.

.

Sbírka povodně 2013

Zveřejněno: pátek 7. červen 2013

 

 

Vážení spoluobčané,

všichni určitě sledujeme události posledních dní a jistě soucítíme s lidmi, které postihla letošní povodeň. I když se naší obce velká voda jenom dotkla, uvědomujeme si, co dokáže tento živel napáchat.

Proto se Obec Kosice a SDH Kosice rozhodli zorganizovat humanitární sbírku na pomoc lidem postiženým povodněmi.

Každý občan naší obce se může dle svých možností do této pomoci zapojit.

 

Hygienické, čistící a úklidové prostředky a balenou vodu

budeme vybírat v pátek 7. června od 18-19 hodin u hasičské zbrojnice.

 

Sbírku předáme tuto sobotu přímo do námi vybrané obce. O průběhu této akce vás budeme informovat v Kosickém zpravodaji.

Předem děkujeme za poskytnutou pomoc.

.

Poplatky za pronájem hrobového místa

Zveřejněno: neděle 10. listopad 2013

 

 

Na Obecním úřadu v Kosicích

probíhá výběr poplatku

za pronájem hrobového místa.

 

V úředních dnech :

Pondělí……17-19 hodin

Středa……. 18-19 hodin

 

Občané, kteří se nemohou v uvedených dnech dostavit k zaplacení poplatku na OU, mohou na tel. čísle 725 081 272, nebo 724 857 022 po domluvě provést platbu i mimo tyto dny.

 

Poplatky budou vybírány na 10 let.

Celý text vyhlášky včetně ukázky výpočtu poplatku naleznete zde: Vyhláška

 

.

Podkategorie