Informace pro občany

Místní poplatky 2022

Zveřejněno: neděle 9. leden 2022

Poplatky pro rok 2022 - platba převodem z účtu
Obec Kosice má zřízen účet u České spořitelny a.s.
číslo účtu : 1080827319
kód banky : 0800
Variabilní symbol: rok a číslo popisné.
Příklad : VS: 2022106 (rok 2022 a č. p. 106), nebo 20221 (rok 2022 a č. p. 1)
Při platbě převodem z účtu nezapomeňte vyplnit "vzkaz pro příjemce". Napište příjmení, ze kterého bude zřejmé, kdo platbu zasílá a dále z jakých položek se platba skládá. Poplatek (příjmení) a druh poplatku (x ...popelnice, x ...stočné, x.... pes).
Příklad: Nováček - 1x 1560, 4x 500, 1x 60.
********************************************************************
Výše poplatků pro rok 2022:
STOČNÉ
Osoba bydlící v obci........................ 500,-Kč/os.
NENÍ PODSTATNÉ, zda je poplatník v obci přihlášen - kdo v obci žije, bude platit plné stočné!
Ostatní (chalupáři) …...................... 200,-Kč/os.
POPELNICE
Svoz 1x za 14 dní …...............1560,- Kč za popelnici
Svoz 1x za měsíc …..................780,- Kč za popelnici
Svoz 1x za 14 dní (chalupáři)....780,- Kč za popelnici (svoz duben - říjen.... každých 14 dní)
PES
Za prvního psa: 60,- Kč, za každého dalšího psa - poplatek 100,- Kč
POZOR: sleva na důchodce již není možná, dle nařízení zákona…
********************************************************************
POZOR !!!
V případě platby za svoz odpadu převodem z účtu je nutné zajít na obecní úřad pro známku na popelnici.
Platbu proveďte do konce února, aby bylo možné vyzvednout známku na popelnici do prvního březnového svozu. Od března 2022 nebudou sváženy popelnice, které nebudou mít známku na rok 2022!
DOPORUČUJEME!!!
Ihned po zakoupení, známku nalepit na popelnici.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ze 4.5.2021

Zveřejněno: pátek 7. květen 2021

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „krajská veterinární správa“ nebo „KVS“) podle § 47 odst. 4 a odst. 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, rozhodla takto:
mimořádná veterinární opatření:zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy vydaná na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) v katastrálním území Kosičky (669849) (okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji se ukončují.

Číst dál: NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ze 4.5.2021

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Luková, Kosičky

Zveřejněno: neděle 28. březen 2021

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „KVS SVS pro Královéhradecký kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) a dále v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Luková nad Cidlinou (689009) a Kosičky (669849) (okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji.

Číst dál: NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Luková, Kosičky

Podkategorie