Informace pro občany

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ptačí chřipka

Zveřejněno: úterý 23. březen 2021

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „KVS SVS pro Královéhradecký kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) a dále v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Vápno u Přelouče (776955) v Pardubickém kraji, v katastrálním území Dobřenice (627747) (okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji a v katastrálním území Zábědov (707210) a Chudonice (707198) (okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji.

Číst dál: NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ptačí chřipka

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Zveřejněno: pondělí 1. březen 2021

Na základě smlouvy bude proveden dne 27.3.2021 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.

V obci Kosice je příjezd svozové firmy naplánován na 8:40 před OÚ.

Číst dál: Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sčítání lidu 2021

Zveřejněno: pátek 19. únor 2021

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. V roce 2021 nastane další opakování této významné události.Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření.

Kompletní informace najdete na https://scitani.cz

Připraven je pro Vás rovněž stručný informační leták, který přehlednou formou poskytuje základní údaje o sčítání, včetně vysvětlení jeho významu a průběhu.Leták si můžete stáhnout zde

 

Podkategorie