Místní poplatky 2022

Zveřejněno: neděle 9. leden 2022

Poplatky pro rok 2022 - platba převodem z účtu
Obec Kosice má zřízen účet u České spořitelny a.s.
číslo účtu : 1080827319
kód banky : 0800
Variabilní symbol: rok a číslo popisné.
Příklad : VS: 2022106 (rok 2022 a č. p. 106), nebo 20221 (rok 2022 a č. p. 1)
Při platbě převodem z účtu nezapomeňte vyplnit "vzkaz pro příjemce". Napište příjmení, ze kterého bude zřejmé, kdo platbu zasílá a dále z jakých položek se platba skládá. Poplatek (příjmení) a druh poplatku (x ...popelnice, x ...stočné, x.... pes).
Příklad: Nováček - 1x 1560, 4x 500, 1x 60.
********************************************************************
Výše poplatků pro rok 2022:
STOČNÉ
Osoba bydlící v obci........................ 500,-Kč/os.
NENÍ PODSTATNÉ, zda je poplatník v obci přihlášen - kdo v obci žije, bude platit plné stočné!
Ostatní (chalupáři) …...................... 200,-Kč/os.
POPELNICE
Svoz 1x za 14 dní …...............1560,- Kč za popelnici
Svoz 1x za měsíc …..................780,- Kč za popelnici
Svoz 1x za 14 dní (chalupáři)....780,- Kč za popelnici (svoz duben - říjen.... každých 14 dní)
PES
Za prvního psa: 60,- Kč, za každého dalšího psa - poplatek 100,- Kč
POZOR: sleva na důchodce již není možná, dle nařízení zákona…
********************************************************************
POZOR !!!
V případě platby za svoz odpadu převodem z účtu je nutné zajít na obecní úřad pro známku na popelnici.
Platbu proveďte do konce února, aby bylo možné vyzvednout známku na popelnici do prvního březnového svozu. Od března 2022 nebudou sváženy popelnice, které nebudou mít známku na rok 2022!
DOPORUČUJEME!!!
Ihned po zakoupení, známku nalepit na popelnici.