NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ze 4.5.2021

Zveřejněno: pátek 7. květen 2021

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „krajská veterinární správa“ nebo „KVS“) podle § 47 odst. 4 a odst. 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, rozhodla takto:
mimořádná veterinární opatření:zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy vydaná na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) v katastrálním území Kosičky (669849) (okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji se ukončují.

Čl. 1
Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 31. 03. 2021 Nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/041221-H, kterými se vyhlašuje
1. Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území:
OBEC
KOD KU
NAZEV KU Babice 600610 Velké Babice Barchov 600890 Barchov Boharyně 768260 Trnava Chudeřice 654787 Chudeřice Káranice 663182 Káranice Kosice 669831 Kosice Kosičky 669849 Kosičky Kratonohy 674141 Kratonohy Měník 600946 Barchůvek Měník 693057 Bydžovská Lhotka
str. 2 z 4
Mlékosrby 697311 Mlékosrby Obědovice 674168 Obědovice Písek 720917 Písek u Chlumce nad Cidlinou Stará Voda 754056 Stará Voda

2. Pásmem dozoru se stanovují celá následující katastrální území:
OBEC
KOD KU
NAZEV KU Boharyně 605972 Boharyně Boharyně 793957 Zvíkov nad Bystřicí Dobřenice 627747 Dobřenice Hrádek 647322 Hrádek u Nechanic Humburky 649317 Humburky Chlumec nad Cidlinou 651800 Chlumec nad Cidlinou Chlumec nad Cidlinou 688291 Lučice u Chlumce nad Cidlinou Chlumec nad Cidlinou 717533 Pamětník Klamoš 665428 Klamoš Klamoš 665436 Štít Kobylice 732869 Kobylice Králíky 672491 Chmelovice Králíky 672505 Králíky u Nového Bydžova Kratonohy 674150 Michnovka Kunčice 677051 Kunčice u Nechanic Lhota pod Libčany 681105 Lhota pod Libčany Libčany 681725 Libčany Libčany 681733 Želí Lišice 684970 Lišice Lodín 686387 Lodín Lovčice 687634 Lovčice u Nového Bydžova Lužec nad Cidlinou 689271 Lužec nad Cidlinou Měník 693073 Měník u Nového Bydžova Nechanice 702463 Lubno u Nechanic Nechanice 702471 Nechanice Nechanice 702480 Staré Nechanice Nepolisy 689009 Luková nad Cidlinou Nepolisy 703397 Nepolisy Nepolisy 789674 Zadražany Nové Město 706396 Nové Město nad Cidlinou Nový Bydžov 707198 Chudonice Nový Bydžov 707163 Nový Bydžov Nový Bydžov 748331 Skochovice Nový Bydžov 754927 Skřeněř Nový Bydžov 790320 Vysočany u Nového Bydžova Nový Bydžov 707210 Zábědov Olešnice 710342 Levín nad Cidlinou
str. 3 z 4
Olešnice 710351 Olešnice nad Cidlinou Osice 713066 Trávník u Osic Osičky 713091 Osičky Prasek 732885 Prasek Převýšov 735299 Převýšov Puchlovice 605999 Puchlovice Radíkovice 737763 Radíkovice Radostov 738450 Radostov Roudnice 741639 Roudnice Skřivany 748960 Skřivany Sloupno 750671 Sloupno nad Cidlinou Starý Bydžov 754943 Starý Bydžov Syrovátka 761826 Syrovátka Zachrašťany 790338 Zachrašťany Zdechovice 732893 Zdechovice u Nového Bydžova
se ukončují.
Čl. 2
Společná a závěrečná ustanovení
1. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů.
2. Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/041221-H ze dne 31. 03. 2021.
3. V platnosti zůstává nařízení č.j. SVS/2021/043542-H ze dne 07.04.2021 a nařízení č.j. SVS/2021/048901-H ze dne 19. 04. 2021.
V Hradci Králové dne 04.05.2021