Poplatky 2014

Zveřejněno: pondělí 10. únor 2014

Obecní úřad Kosice stanovil výši poplatků na rok 2014. Poplatky je možné uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo převodem z účtu.

.

Poplatky na rok 2014-platba převodem z účtu

 

Obec Kosice má zřízen účet u České spořitelny a.s.

 

číslo účtu : 1080827319

kód banky : 0800

 

Variabilní symbol: rok a číslo popisné, příklad :

VS: 2014106 (rok 2014 a č.p. 106), nebo 20141 (rok 2014 a č.p.1)

V případě platby z účtu napište vzkaz pro příjemce. Podle něj bude možné identifikovat, z jakých položek se platba skládá. Poplatek (Příjmení) a druh poplatku (x ...popelnice, x ...stočné, x.... pes).

Příklad: Nováček-1x 1250, 4x 400, 1x 60.

 

Výše poplatků na rok 2014:

STOČNÉ

 

Osoba bydlící v obci........................ 400,-Kč/os.

(není podstatné trvalé přihlášení)            

 

Ostatní (chalupáři) …...................... 120,-Kč/os.

 

 

POPELNICE

 

Svoz 1x za 14 dní …..............1250,- Kč za popelnici

Svoz 1x za měsíc ….................700,- Kč za popelnici

Svoz 1x za 14 dní(chalupáři)....700,- Kč za popelnici (svoz od 24.4. - 9.10. - každých 14 dní)

 

PES

 

Za prvního: 60,- Kč, každý další 100,- Kč.

 

Důchodce:

Za prvního: 30,- Kč, každý další   60,- Kč

 

 

POZOR !!!

 

V případě platby převodem z účtu je nutné zajít na obecní úřad pro známku na popelnici.

Platbu proveďte do konce února, aby bylo možné vyzvednout známku na popelnici do prvního březnového svozu. Od tohoto termínu nebudou sváženy popelnice, které nemají známku na rok 2014!

 

DOPORUČUJEME!!!

Ihned po zakoupení známku nalepit na popelnici.