Provozní řád sálu Obce Kosice

Zveřejněno: úterý 26. listopad 2013

Obecní úřad Kosice jako vlastník objektu - sálu v budově Obecního úřadu Kosice a movitého majetku v něm umístěného, vydává v zájmu zabezpečení řádné správy a ochrany majetku i podmínek pro provádění sportovní a kulturní činnosti v tomto zařízení provozní řád. Celý text provozního řádu naleznete zde: Provozní řád

Nedílnou součástí provozního řádu je týdenní rozvrh obsazení sálu, který naleznete zde: Týdenní rozvrh obsazení sálu

.