responsive jquery slider joomla

Rybníček na Pazderně dostal “novou vodu“

Zveřejněno: středa 29. říjen 2008

      Sbor dobrovolných hasičů společně s rybařící mládeží a občany Kosic provedly vyčištění rybníčka na Pazderně. Ten prošel zásadní rekonstrukcí v roce 2000. Po druhé od doby, kdy byl zrekonstruován došlo na výměnu vody a odbahnění dna.

.

Image      

       Akci zajistili pan Jiří Vávra společně s panem Zdenkem Hatlou. Již v pátek 24. října začali s přípravnými prácemi na vypouštění a přípravou nářadí potřebného jak k výlovu ryb, tak k odstranění obrovského množství bahna a vytahání sesunutého kačírku ze dna zpátky na stěny.

Image 

         V sobotu 25. října v 8 hodin brigáda začala. Rybníček byl ze tří čtvrtin vypuštěn a bylo nutné do připravených kádí nachytat ryby. Po “výlovu“ (jedna štika, jeden tolstolobik, a hejno karasů) se začalo s pročišťováním a oplachováním zabahněného kačírku na stěnách. Samospádem voda odtékala do místní kanalizace. V této chvíli nastala ta nejtěžší práce celého čištění-vyházet lopatami a vytahat hráběmi sesunutý kačírek z bočních stěn zpátky nahoru.           

Image 

          Velkou měrou pomohla hasičská technika, především Tatra 148 CAS 32. Z Tatry byly nataženy dva proudy, kterými se kamení průběžně propíralo vodou. Nahromaděné bahno se tím dobře ředilo a odplavovalo. Před dvanáctou hodinou bylo čištění ukončeno a začalo se s navážením vody. Tatra se dvakrát otočila. Ryby byly vráceny zpátky. Došlo i na drobnou opravu - znovu byl obnoven drobný přítok vody z pole.

        O dostatek dobrého občerstvení se  postarala paní Růžena Šandová a Ing. Václav Bareš.

Jako místostarosta obce a jako starosta hasičů chci Všem účastníkům brigády za odvedenou práci velmi poděkovat.

Image