responsive jquery slider joomla

Svolávací zařízení pro hasiče-Pelig

Zveřejněno: pondělí 15. únor 2010

   Koncem měsíce listopadu roku 2009 přišla na OU Kosice dotace z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na svolávací zařízení pro dobrovolné hasiče. Na základě několika nabídek byl vybrán systém Pelig.

.

  Tento systém pracuje na principu přenosu SMS zpráv z mobilního telefonu, který je ovládán elektronickým modulem. Ten nejen dává pokyn k rozesílání SMS, ale postupně zajišťuje i prozvánění čísel uložených v seznamu mobilního telefonu, na která rozeslal SMS. Seznam je složen ze členů výjezdové jednotky.

   V případě požárního poplachu přichází zpráva, o co se jedná a kde se událost stala.

Systém umí i rozsvítit světla v hasičské zbrojnici, spustit odsávání výfukových plynů u T 148 CAS 32 nebo zapnout kompresor pro rychlejší natlakování vzduchových brzd T 148.

   V případě výjezdu JSDH  Kosice bude Pelig spouštěn z Krajského operačního střediska HZS Královéhradeckého kraje. Spuštění, ale i obsluha je možná i z určených mobilních telefonů velitelů JSDH Kosice.

   Za pozornost stojí, že zařízení bude pracovat s minimálními náklady a že při jeho pořizování byla ušetřena značná část dotace. Ta byla využita na nákup mobilní radiostanici Motorola GM 360 do T 148 CAS 32.