Volné pobíhání psů

Zveřejněno: středa 24. říjen 2007
Vážení spoluobčané,

 dovolil bych si, několika řádky, upozornit na rozmáhající se problém v naší obci, který obtěžuje mnohé spoluobčany, ohrožuje zdraví nejen dětí, ale i ostatních občanů obce. Je to zakázané volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích.

. Povinností majitele psa staršího 6 měsíců je přihlásit ho k evidenci u obecního úřadu a zaplatit příslušný poplatek. V zájmu zachování hygieny, ochrany veřejného pořádku a klidného občanského soužití je majitel psa povinen ho udržovat v čistotě, zajistit, aby se pes bez dozoru pohyboval pouze na oploceném pozemku, ze kterého nemůže uniknout. Pokud se pes bude pohybovat na veřejných prostranstvích, musí být na vodítku a v případě potřeby opatřen náhubkem. Majitel musí dbát na to, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství, způsobené nečistoty je majitel povinen odstranit, aby tím neobtěžoval ostatní spoluobčany.

Pes musí být pravidelně preventivně očkován.

  V současné době máme v obci pěkně upravenou náves, chodníky a cesty, a proto se snažme obec udržovat čistou a upravenou. Není nic nepříjemnějšího, než je dorážející a štěkající pes bez dozoru a vlivu majitele a tímto psem znečištěná ulice. Ve sdělovacích prostředcích často čteme, slyšíme a také vidíme mnoho úrazů způsobených psy. Jistě jste zaznamenali i to nejhorší, co se může stát. Nic takového nechci přivolávat, ale buďme k sobě ohleduplní a dodržujme základní pravidla občanského soužití.

 

 Ing.Ornst Milan

starosta obce