Informační skupina pro občany - WhatsApp

Zveřejněno: úterý 17. březen 2020

Chcete být informování o dění v obci online? Využijte možnosti přihlásit se do WhatsApp skupiny "Obec Kosice". Základním předpokladem je nainstalovaná aplikace WhatsApp ve vašem mobilním telefonu. Dále pošlete SMS žádost o přiřazení do skupiny na číslo 601 524 541

Formát SMS: "Žádám, aby na toto telefonní číslo byly zasílány informační zprávy z obecního úřadu Kosice". Tyto zprávy budou obsahovat pouze informace veřejného charakteru (informace vyhlašované obecním rozhlasem a informace obdobného charakteru) a nebudou obsahovat nabídky služeb, výrobků apod.
Tyto informace budou odcházet z OU Kosice pouze směrem k občanům. Rozesílané zprávy neslouží k iniciaci diskuzí a konverzací mezi občany a obecním úřadem, pouze k zasílání informací!

Odesláním SMS se zavazuji tyto podmínky dodržovat a uděluji obci Kosice souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro využití služby.
Obec Kosice si vyhrazuje právo, v případě porušení těchto pravidel, odstranění telefonního kontaktu občana z databáze adresátů přijmu zpráv. Obec Kosice žádným způsobem nepřiřazuje jednotlivá telefonní čísla ke konkrétním osobám.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato služba nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů (telefonní číslo).

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".
Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely výše popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.