Svoz nebezpečného odpadu

Zveřejněno: neděle 20. říjen 2019

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude proveden dne 26.10.2019 před budovou obecního úřadu.

Předpokládaný začátek v 8:40, svozová vozidla budou na místě cca 15 minut.Vpřípadě většího množství NO v kterékoliv obci, musí auto zajet zpět na provozovnu a odpad vyložit. Z tohoto důvodu může dojít k časovému posunu všech zastávek. Děkujeme za pochopení

Sbírané druhy nebezpečných odpadů:

Z provozu automobilů :autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, brzdové destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí, čisticích prostředků, zaolejované hadry apod.

Fotochemikálie :tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkoustů apod.

Kosmetika :znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů apod.

Tuky a oleje :fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály sobsahem ropných látek, apod.

Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětnému odběru :nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod.

Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběru :televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče

Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné, znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od kyselin, louhů, barev, acetonu, toulenu, lepidel, pryskyřic, chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel, pracích a mycích prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv a deratizačních prost