Poplatky 2019

Zveřejněno: čtvrtek 14. leden 2016

Poplatky ze psů a za odvoz komunálního odpadu je možné uhradit v hotovosti v úředních hodinách, tj. v pondělí (od 17,00 do 19,00 hodin) a ve středu (od 18,00 do 19,00 hodin) v kanceláři Obecního úřadu Kosice, nebo převodem z účtu. Podrobnosti o platbě naleznete níže, po kliknutí na "Číst více"

Platbu v hotovosti je možné provést v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách. Zároveň obdržíte známku na popelnici.

Platba převodem z účtu

Obec Kosice má zřízen účet u České spořitelny a.s.

číslo účtu : 1080827319

kód banky : 0800

Variabilní symbol: rok a číslo popisné.

Příklad :VS: 2019106 (rok 2019 a č.p. 106), nebo 20191 (rok 2019 a č.p.1)

V případě platby z účtu zanechte "vzkaz" pro příjemce, ze kterého bude zřejmé, z jakých položek se vaše platba skládá. Poplatek (Příjmení) a druh poplatku (x ...popelnice, x ...stočné, x.... pes).

Příklad: Nováček-1x 1270, 4x 500, 1x 60.

********************************************************************

Výše poplatků na rok 2019:

STOČNÉ

Osoba bydlící v obci........................ 500,-Kč/os.

(není podstatné trvalé přihlášení - obecní kanalizaci a ČOV využívá)            

Ostatní (chalupáři) …...................... 200,-Kč/os.

POPELNICE

Svoz 1x za 14 dní …..............1270,- Kč za popelnici

Svoz 1x za měsíc ….................700,- Kč za popelnici

Svoz 1x za 14 dní(chalupáři).....700,- Kč za popelnici (svoz od 21.4. - 6.10. - každých 14 dní)

PES

Za prvního: 60,- Kč, každý další 100,- Kč.

Pokud je majitelem psa důchodce, pak:

Za prvního: 30,- Kč, každý další   60,- Kč

POZOR !!!

V případě platby převodem z účtu je nutné zajít na obecní úřad pro známku na popelnici.

Platbu proveďte do konce února, aby bylo možné vyzvednout známku na popelnici do prvního březnového svozu. Od tohoto termínu nebudou sváženy popelnice, které nemají známku na rok 2019!

DOPORUČUJEME!!!

Ihned po zakoupení známku nalepit na popelnici.

.