Ustavující zastupitelstvo

Zveřejněno: neděle 4. listopad 2018

Složení obecního zastupitelstva obce Kosice zvolené na ustavujícím zasedání dne 31.10.2018

starosta: Mgr. Ernest Kúr

místostarosta: Libor Dašek

členové zastupitelstva: Bareš Václav

                                         MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D.

                                         Jiří Homola

                                         Bc. Martin Klouček

                                         Ing. Otakar Vondrouš

kontrolní výbor - předseda: MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D.

                                    člen: Ing. Otakar Vondrouš

                                    člen: Bc. Martin Klouček 

finanční výbor - předseda: Jiří Homola

                                    člen: Ing. Milan Ornst

                                    člen: Václav Bareš