Nový územní plán obce

Zveřejněno: středa 17. září 2014

Práce na novém územním plánu obce.

V současné době probíhají přípravné práce na novém územním plánu Obce Kosice. Žádáme proto občany, kteří mají k současnému zařazení svých pozemků nějaké připomínky, aby se s nimi obraceli na Obecní úřad Kosice. Tyto žádosti pak budou případně zapracovány do nového ÚP Kosice.

Příklad: Mělo by tam být označení pozemku (-ů), kterých se žádost týká (č.parcely/parcel), uvedena současná funkce (skutečná, nejen ta zapsaná v katastru) a požadovaná budoucí funkce (klidně i vlastními slovy - "chci tam zahradu", postavit rodinný dům/garáž" apod., my už funkci dle ÚP přiřadíme). Předpokládám, že většina žádostí bude mít tento charakter. Ale mohou být samozřejmě i "nadčasové" náměty obecné, kde lidi nesledují jen vlastní pozemky.“

.