Sněhová kalamita

Zveřejněno: pondělí 8. únor 2010

Obecní úřad Kosice děkuje všem spoluobčanům, kteří nám pomohli, pomáhají či pomohou v boji s kalamitní nadílkou sněhu. Děkujeme všem, kteří se bez nároku na odměnu přičinili o čistotu a bezpečnost na veřejných prostranství v obci. Jsme rádi, že si naši občané nechodí jenom stěžovat, ale když je potřeba dokáží si i pomoci. Dále děkujeme firmě Stavoka, Colas a Agropodniku Humburky za výpomoc při odklízení sněhu.

.