responsive jquery slider joomla

Historie SDH

Zveřejněno: úterý 1. květen 2007
Sbor dobrovolných hasičů v Kosicích byl založen 7.října 1894 na návrh starosty obce p.Václava Struny. Přihlásilo se 33 občanů, ze kterých byl zvolen přípravný výbor z občanů Velkých Kosic. Zakládající členové museli složit peníze, aby sbor mohl pracovat.

Sbor patřil do župy Chlumecké. První ruční stříkačka byla zakoupena u firmy p.Smejkala v Praze za 650 zlatých. K této stříkačce byly zakoupeny též hadice, savice, hákové žebříky a plácačky. Hasiči dostali výzbroj, výstroj, zúčastňovali se cvičení v obci a v okolních obcích. Se stříkačkou a s nářadím, jezdili na župní sjezdy a župní cvičení. V uniformách reprezentovali sbor, chránili majetek občanů v obci a v okolí. Pořádali hasičské plesy, pouťové a posvícenské zábavy a že byly ve vsi dvě hospody, tak to střídali aby si nerozzlobili hostinské. V roce 1928 se sbor zúčastnil 8 členy Všeslovanského hasičského sjezdu v Praze.
Největší požár v obci vypukl 18.dubna 1930 u p. Znamínka. Ve 12 hodin v poledne a při silném větru a suchém počasí se v půlhodině přenesl na stavení p. Melichara, Mydlocha, Petrovického a Kňavy. Oheň hasilo 12 okolních sborů. Po tomto požáru obecní zastupitelstvo vyhovělo žádosti hasičského sboru a zakoupilo dvoukolovou motorovou stříkačku za 40 tisíc se vším příslušenstvím od firmy Holeček z Prahy. Prostřednictvím Hasičské nákupny byli 4 členové vysláni do Prahy k firmě Holeček na zacvičení. Byly pořádány zimní školy pro členy a ti pak museli prakticky předvést co se naučili. Několik členů a členek pracovalo v sanitární četě, kde poskytovaly občanům ošetření ran.
V roce 1932 byla prodána stará ruční stříkačka do Tetova za 5 000 Kč. V tomto roce byl založen ženský sbor. Přihlásilo se 12 děvčat a cvičily 2 x v týdnu. Ženy se zúčastňovali župních sjezdů a všech cvičení v sousedních sborech .Motorová stříkačka chránila majetek občanů obce a okolí až do roku 1966, kdy byla nahrazena novou motorovou stříkačkou PPS 8, přidělením od inspekce požární ochrany. Byl nám též přidělen starší požární vůz Praga rok výroby 1950, který sloužil do roku 1986. Svoji techniku udržujeme v dobrém stavu, zúčastňujeme se brigád a všech akcí v obci. Zájem o požární techniku byl vždy velký, cvičili
2 družstva a zúčastňovala se všech soutěží pořádaných Okresním výborem SDH. Zasahuje se u požárů v obci a v okolí, největší požár byl v roce 1976, kdy hořel sklad sena v JZD. Tady zasahovalo 9 požárních sborů z okolních obcí a profesionální hasiči z Nového Bydžova a Hradce Králové. Někteří hasiči z Kosic tam byli nepřetržitě 40 hodin.V roce 1987 nám byla přidělena motorová stříkačka PPS 12, převodem z Měníka. Při rekonstrukci Obecního úřadu jsou vybudovány 2 hasičské garáže pro techniku s vytápěním.V roce 1992 Obecní úřad pro hasiče koupil od vojáků z Pardubic CAS 32 T 148.
Náš sbor byl v roce 1994 zařazen do skupiny JPO III. V tomto roce oslavuje SDH Kosice 100 let od založení. Oslavy započaly velkým průvodem obcí v sobotu 18.června 1994. V průvodu šly mažoretky, za nimi hudba žáků umělecké školy z Chlumce n.C., pak hasiči domácí a z okolních sborů, jejich technika a lidé. Po průvodu byla na lukách soutěž družstev v požárním útoku, ukázka profesionální techniky a předvádění vyprošťování z havarovaného automobilu.
Přiletěl též vrtulník Záchranné služby z Hradce Králové. Někteří členové byli odměněni pamětními listy, diplomy, odznaky a dárky za svoji práci. Při soutěži vyhrávala hudba umělecké školy ,odpoledne na návsi hrála dechová hudba Podkověnka se svými zpěváky a večer byla v kulturním domě taneční zábava.
Pořádají se hasičské plesy, pouťové a posvícenské zábavy, autobusové zájezdy, dětské maškarní plesy a jiné akce pro děti.

Každý rok při výroční valné hromadě jsou někteří členové odměňováni diplomy a odznaky, pak se podává občerstvení a vyhrává hudba.
Sbírá se staré železo,členové se zúčastňují školení a kurzů.

Navštěvují své členy při jejich životních jubileích.
Při okrskových soutěžích se naše družstvo mužů umísťuje na prvních místech.

autoři: František Vávra,Milan Novák.