responsive jquery slider joomla

Poděkování velitele SDH obce Troubky

Zveřejněno: pátek 13. srpen 2010

V tomto příspěvku si můžete přečíst dopis velitele sboru dobrovolných hasičů obce Troubky, kde pomáhali s odklizením následků i hasiči z Kosic a Měníka

.

 

Vážení přátelé, sestry a bratři hasiči

 

     jeden nejmenovaný klasik řekl : „ Každé zlo je k něčemu dobré “.

Do doby než  naší obec opět postihla povodeň velkého rozsahu, jsem se nad tímto výrokem nepozastavoval.  Zlo, které se v podobě povodně objevilo , napáchalo opravdu obrovské škody a zároveň  opět přineslo velké lidské neštěstí a zármutek.  V této souvislosti, se ale ukázala  i nesmírná vlna solidarity a ohromné pomoci, které se nám ze všech stran dostávalo.

Rád bych Vám za Vaši nezištnou pomoc a profesionální přístup poděkoval. Bez Vaší pomoci bychom jen těžko následky kruté povodně zvládli.

Jsme rádi, že jsme mohli poznat nové přátele, kterým není lhostejné neštěstí  druhých a  u stávajících přátel jsme si tyto slova  jen  utvrdili.

 

Dovolte mi, abych ještě jednou nejen jménem  hasičů SDH Troubky, ale i jménem svým opravdu upřímně poděkoval za pomoc, která přišla v pravý čas a měla pro nás neocenitelnou hodnotu.

 

 

S pozdravem

 

                                                                   Zatloukal Vlastimil, velitel sboru