responsive jquery slider joomla

Čarodějnice 2017

Zveřejněno: čtvrtek 15. červen 2017 Napsal Kamila Homolová

Neděle 30. dubna patřila tradičně dětem a příznivcům pálení ohňů. Rej čarodějů a čarodějnic začal na hřišti u obecní hospody cca v 17 hodin, kdy se sešli maskovaní i nemaskovaní čarodějové a čarodějky a společně oslavili poslední dubnový den.

obeckosicerajče.net

Magický je ale hlavně večer a noc z 30. dubna na 1. května. Podle starých pověstí se v tuto noc zlé síly dostávají mezi lidi v podobě čarodějnic, které létají na svých košťatech a přinášejí lidem smůlu a neštěstí. Proto se v okolí vesnic zapalují velké ohně, aby lidé čarodějnicím ukázali, kdo na zemi vládne. Tato tradice se u nás svědomitě udržuje dodnes a každoročně tak po celé zemi hoří v podvečer tisíce větších i menších ohňů.

A tak i u nás v Kosicích jsme zlou moc vyháněli pomocí ohně, který se v 19 hodin rozhořel v areálu Šutrák. Program na návsi ale začal mnohem dřív. Malé čarodějky a čarodějové pobíhali na hřišti a střídali se na atrakcích. Potom dostali od hasičů důležitý úkol, ozdobit májku. O krásnou vysokou máj se postarali hasiči pod vedením Michala Kružíka, zdobení pomocí fáborků pak pečlivě organizoval Máťa Donát. Děti májku nazdobily a hasiči ji slavnostně vyzdvihli. Po celý měsíc nám tak zdobí náves.

obeckosicerajče.net

Odchod na Šutrák nám zpestřila místní kapela Kosičanka, která zahrála známé písničky nejdříve před obecní hospodou a pak i v průvodu a u ohně. Všichni jsme byli překvapeni, kolik nadšenců se dalo dohromady a jak krásně secvičili hudební vystoupení. Patří jim velká pochvala.

Po příchodu k ohni byla na vatru připevněna čarodějnice, kterou vyrobily Deniska Bučková a Míša s Terkou Klozovy a Václav Bareš pak oheň zapálil. Povětrnostní podmínky byly příznivé, kouř se nesl západním směrem, ale vesnice nakonec nebyla před kouřem ušetřena, nízký tlak držel kouř z malých soukromých ohňů u země a tak při návratu do vsi byla celá ulice od Šutráku až k návsi zahalena do dýmu.

V obecní hospodě byla panem hostinským připravena kýta a klobásy, pro děti připravili hasiči párky k opečení a tak se všichni mohli občerstvit a užít si zbytek večera v doprovodu naší nové kapely.

Všem, kteří se podíleli na přípravách, sboru SDH Kosice a obecnímu zastupitelstvu děkujeme za příjemně strávený den.

Fotky si můžete prohlédnout v sekci fotogalerie, nebo zde http://www.rajce.net/a14015923