responsive jquery slider joomla

Pomoc hasičů severním Čechám

Zveřejněno: úterý 24. srpen 2010

   Neuplynuly ani tři měsíce od ničivých povodní na Moravě a naší republiku opět zasáhly povodně, tentokrát v severních Čechách a to na Ústecku a Liberecku.

Po zhlédnutí dramatických záběrů ve sdělovacích prostředcích jsme byli okamžitě rozhodnuti v rámci našich skromných možností pomoci.

.

 Spojili jsme se se starostou obce Bílý Kostel a nabídli pomoc. Ten ji okamžitě přijal a sdělil nám, co by nejvíce potřebovali. Nešlo mu ani tak o materiální pomoc, které podle jeho slov měli dostatek, ale spíše o fyzickou výpomoc. Na prvním místě zdůraznil likvidaci škod s prořezáváním a čištěním koryta řeky od naplavených stromů a různého odpadu, které by mohly být překážkou při další záplavové vlně a mohly by situaci dramaticky zhoršit.

   S těmito informacemi a naším záměrem jsme se obrátili na starostu Ing. Milana Ornsta.

Ten bez váhání souhlasil a ve spolupráci s místostarostou Ernestem Kúrem zajistili neprodleně materiál a potřebnou výbavu na tuto akci.  Díky jejich vstřícnému postoji jsme mohli 14.8.2010  v časných ranních hodinách vyrazit do Bílého Kostela na Liberecku.

  Tato obec se nachází severozápadně od Liberce, přibližně tři kilometry od Chrastavy. Počet obyvatel je 847 a jejím středem protéká řeka Lužická Nisa.

   Po příjezdu na místo jsme se nahlásili na krizovém štábu Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, který sídlil v místní základní škole a čekali na pokyny. Během krátké chvíle jsme byli přiřazeni ke skupině asi třiceti dalších hasičů, policistů a příslušníků Vězeňské služby a vysláni na likvidaci naplavenin u koryta řeky v délce přibližně jednoho kilometru. Pomocí motorových pil a lidských rukou jsme začali za vydatného deště odstraňovat obrovské množství odpadu a stromů. Během několika hodin se k nám přidala jednotka vojáků z ostravské posádky. Vzhledem k akutnímu nedostatku těžké techniky byla tato práce velmi obtížná a zdlouhavá. Byl nám přislíben vyprošťovací tank, který bohužel z Frýdlantu nedorazil. Jeho funkci ale plně nahradil místní občan s traktorem značky Zetor. Tento obdivuhodný člověk, který zde pracoval bez přestávky již několik dní a jezdil na hranici svých možností a možností tohoto českého stroje si plně zasloužil náš obdiv. Ve večerních hodinách jsme práci ukončili a s místním starostou jsme se  domluvili na výpomoc i následující den.

   V neděli jsme pokračovali s čištěním okolí řeky a část hasičů čerpala vodu ze zatopených domů v obci.

   Okolo dvanácté hodiny se nad Bílý Kostel přihnala taková průtrž a bouřka jakou nikdo z nás ještě nezažil. Byl to strašný zážitek. Během krátké chvíle hladina řeky stoupla o třičtvrtě metru. Čerpání vody začalo znovu od začátku.

 

  To co jsme zde v obci a okolo řeky viděli, bylo nad lidské chápání. Jindy klidná řeka, která dosahuje maximálně do výšky padesáti centimetrů se prohnala obcí záplavovou vlnou vysokou až tři a půl metru. Z celkových šesti mostů této katastrofě odolal pouze jeden. Vylomené betonové mostní pilíře, zohýbané mohutné ocelové nosníky, staleté stromy vyrvané z kořenů.

  Až zde na tomto místě jsme si uvědomili, jaký může být voda obrovský a ničivý živel, jaké škody je schopna napáchat a kolik lidských osudů je schopna od základů změnit a zničit.

  Večer jsme se rozloučili se starostou s dobrým pocitem, že jsme těmto lidem alespoň trochu pomohli a vedle hasičských sborů měst - Kladna, Brna, Jičína, Teplic, Berouna a dalších se hasiči z Kosic neztratili.

 

Je důležité mít dobře vybavený a vycvičený hasičský záchranný sbor.

Je důležité vědět jak a kam volat o pomoc, když je třeba.

 

 Této akce se zúčastnili - 

SDH Kosice:  Václav Bareš, Aleš Donát, Libor Dašek, Jan Fejfar, Jiří Homola,

                       Ernest Kúr.

 SDH Měník: Štěpán Pavlíček, Miroslav Dymeš, Radim Svatoň.

 SDH Mlékosrby: Jaroslav Jiránek,Ivo Vaníček.

 

 Chtěl bych poděkovat Všem těmto dobrovolným hasičům, kteří se této  pomoci  aktivně zúčastnili.

 

Motto:

 

„ Hasič je člověk který je připravený nejen psychicky, ale také fyzicky zvládat to

    co by nás ostatní ani nenapadlo.

 Hasič je ten kdo jde tam odkud ostatní utíkají. 

 Hasič je ten koho vyhlížíme, když sami ztrácíme naději. 

 Hasič je ten komu věříme, že zvládne to v čem my jsme pohořeli.

 Hasič je rytíř 21 století.“

 

 

kompletní galerie zde: http://hasicikosice.rajce.idnes.cz/Bily_Kostel_2010/